Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Typy refrakčních vad

Stručně řečeno, refrakční vady jsou způsobeny neschopností oka soustředit světlo přesně na sítnici. Jaké jsou jejich typy a jak je řešit?

Krátkozrakost (myopie) a její řešení

Tato refrakční vada je způsobena příliš vysokou lomivostí optické soustavy oka (rohovka + čočka). Světlo odražené od vzdálených objektů dopadá před sítnici, a proto nevidíme ostře na dálku. Naopak světlo odražené z velmi blízkého prostoru dospěje k sítnici a umožňuje rozlišit i velmi drobné detaily.

Krátkozrakost lze řešit nošením rozptylek (- dioptrie) v brýlích nebo kontaktních čočkách. Další možností jsou refrakční operace umožňující trvalou korekci. Vhodnost takového řešení je vždy nutné konzultovat s odborným lékařem.

Dalekozrakost (hyperopie) a její řešení

Příčinou této refrakční vady je nízká lomivost optické soustavy oka (rohovka + čočka). Světelné paprsky se proto spojují zdánlivě až za sítnicí a nevidíme ostře do blízka ani do dálky. 

Dalekozrakost upravuje nošení spojných čoček (+ dioptrie) v brýlích nebo kontaktních čočkách. Pacienti často nosí multifokální korekci, která jim umožní vidět na dálku i do blízka. Trvalé odstranění této vady refrakční operací je vždy nutné konzultovat s odborným lékařem.

Astigmatismus a jeho řešení

Název astigmatismus je odvozen ze starořeckého slova „stigma“ (bod, znak) a předpony „a“ (opak, zápor) a v optice označuje tvarový defekt čočky, kdy má v kolmých osách rozdílnou lomivost. To způsobuje nedokonalé zobrazení bodu. Optický systém oka je tvořen dvěma spojnými čočkami (rohovka + přirozená čočka) a je-li jedna z nich astigmatická, pak vidíme obraz zkreslený a rozmazaný. Čím vyšší je astigmatismus, tím více zhoršuje vidění, především vidění na dálku.

Lidé s astigmatismem nosívají speciální astigmatickou korekci - čočky s cylindrickými dioptriemi umístěnými v příslušném směru (ose). Cylindrické brýle nebo kontaktní čočky vždy musí být pečlivě změřeny optometristou, protože jen jejich správná hodnota a umístění dokáží vadu spolehlivě korigovat. Podobně jako vyrovnáváme například zakřivení povrchu pomocí podložky.

Vetchozrakost (presbyopie) a její řešení

 Tímto pojmem označujeme vyhasínání akomodační schopnosti oka (zaostření do blízka) v průběhu života. Objevuje se ve středním věku a je spojována s nutností nosit brýle na čtení.

Lidé s vícečetnými refrakčními vadami mohou využívat multifokální čočky. Pokud Vám významná refrakční vada kombinovaná s presbyopií brání zachovat si svůj dosavadní životní styl a přejete si trávit většinu času bez brýlí, požádejte o konzultaci specialistu. Příprava k případné operaci vyžaduje důkladná vyšetření, zevrubnou konzultaci s chirurgem a pečlivý výběr nejvhodnějšího řešení. 

Referenční pracoviště

Na mapě najdete odborná pracoviště lékařů, kteří se specializují na korekci očních vad a odstranění šedého zákalu. Všichni zde uvedení lékaři používají produkty Alcon vyrobené z osvědčeného materiálu Acrysof™ s více než 100 milionů implantovaných čoček. 

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag