Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Podrobné informace

Nitrooční čočky AcrySof™ IQ Vivity™ jsou25 vyráběny z osvědčeného materiálu AcrySof™.  Tato novinka s rozšířeným rozsahem vidění je určena pro ty pacienty, kteří by rádi snížili svoji závislost na brýlích, ale nejsou pro ně vhodné trifokální čočky.
AcrySof™ IQ Vivity™ má speciální optiku s unikátní a revoluční technologií X-Wave™, která dokáže využít všechno dostupné světlo. Toto světlo rovnoměrně rozprostírá do prodlouženého ohniska a podporuje kvalitní zrakovou ostrost v širokém rozsahu.

Pacienti získají plně kontrastní vidění, a to na střední vzdálenost a dálku s individuálním viděním do blízka.To jim pak zajistí běžný život bez brýlí, mohou řídit vůz, používat chytré technologie, vařit, kutit, líčit se, holit se nebo sledovat televizi. Pro rozlišení drobného písma mohou někteří pacienti potřebovat brýle na čtení.
AcrySof™ IQ Vivity™ poskytuje prostorové vidění s vysokou kontrastní citlivostí, která odpovídá monofokální čočce, a proto je vhodná prakticky pro každého. Představuje správnou volbu pro ty, kdo uvítají kvalitní vidění v širokém rozsahu při běžných činnostech a za jakýchkoli světelných podmínek.

X-Wave™ technologie – princip funkčnosti

Patentovaná optická technologie využívá pro prodloužení ohniskové vzdálenosti princip tvarování vlnoploch. Co to znamená?
Světlo se šíří ze zdroje všemi směry, fotony vycházející ze zdroje v určitém okamžiku jsou ve stejné fázi. Názorně řečeno, nesou do prostoru stejnou obrazovou informaci. Množina těchto fotonů pak tvoří vlnoplochu, jinak též čelo vlny, která prochází prostorem nerušeně, dokud nenarazí na překážku (optické rozhraní). A právě design tohoto rozhraní (optiky) pak určuje, jaký obraz vytvoří vlnoplocha a jí přenášená informace. Optika čočky AcrySof™ IQ Vivity™ se sofistikovaným designem mírně opozdí a posune fotony v centru vlnoplochy, které však přesto stále zůstávají ve stejné fázi, tj. přenášejí nezměněnou informaci. Proto dopadají na sítnici z prodlouženého intervalu vzdáleností a s vyváženou intenzitou. Tak zprostředkují plně kontrastní prostorové vidění.

Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si prosím přečtěte návod k použití nebo příručku uživatele.
Důležité informace o produktu najdete na stránce ifu.alcon.com. Zdravotnický prostředek.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag