Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Osvědčená čočka pro řešení šedého zákalu

Monofokální24 sférická čočka AcrySof® Family je určena pro standardní řešení šedého zákalu. Po operaci Vám umožní kvalitní ostré vidění na jednu vzdálenost, na dálku nebo na blízko. Na jednu vzdálenost je proto nutné po operaci nosit brýle.  

Sférické (kulovitě zakřivené) čočky nedokáží soustředit všechno dopadající světlo do jednoho bodu, protože paprsky procházející mimo optickou osu se lomí pod jiným úhlem a dochází k rozostření obrazu. Proto mohou pacienti po implantaci pociť ovat zhoršenou kontrastní citlivost za šera při rozšířené zornici.

Vysoká kvalita prověřená miliony spokojených pacientů

Je vyrobena ze speciálního materiálu AcrySof®, který byl vyvíjen a vyroben zvláště pro oční chirurgii a organismus  jej velmi dobře dlouhodobě snáší. Celosvětově již bylo implantováno více než 100 miliónů nitroočních čoček AcrySof® Family.4

Normální vidění / vidění s kataraktou (simulované)

Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si prosím přečtěte návod k použití nebo příručku uživatele.
Důležité informace o produktu najdete na stránce ifu.alcon.com. Zdravotnický prostředek.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag