Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Trvalé odstranění refrakční vady

Jedním z možných přístupů k trvalému odstranění refrakčních vad je využití některé z metod laserových operací rohovky. Podstatou těchto metod je upravit vyklenutí rohovky a tím změnit její optickou lomivost. Laserový paprsek funguje jako extrémně přesný skalpel, který je digitálně navigován tak, aby modeloval pouze určitou oblast tkáně rohovky.

Zrak patří do rukou odborníků

Tato strategie vyžaduje velmi přesné lékařské vyšetření. Lékař musí zvážit vhodnost plánované metody nejen s ohledem na věk pacienta, typ refrakční vady a stav rohovky, ale také na celkový zdravotní stav pacienta. Je důležité mít na zřeteli, že se jedná o nevratné výkony a je nutná důkladná konzultace pacienta a lékaře. Pouze specializovaný lékař je kvalifikován, aby posoudil vhodnost dané metody pro konkrétního pacienta. Obecně jsou laserové operace rohovky vhodné v mládí (maximálně do 40 let věku) a spíše pro řešení krátkozrakosti v určitém rozsahu (-2 až -10 dpt). Předpokládají určitou bezpečnou výchozí tloušťku rohovky, tak aby zůstala zachována dostatečná zbytková tloušťka rohovky po operaci.

Referenční pracoviště

Na mapě najdete odborná pracoviště lékařů, kteří se specializují na korekci očních vad a odstranění šedého zákalu. Všichni zde uvedení lékaři používají produkty Alcon vyrobené z osvědčeného materiálu Acrysof™ s více než 100 milionů implantovaných čoček. 

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag