Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
 • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

  V zásadě ano, ale závisí to na typu refrakční vady a celkovém stavu vašeho oka a organismu. Tuto otázku Vám nejlépe zodpoví Váš oční lékař při konzultaci před operací.

   Při správné indikaci a provedení výkonu tomu tak může být. Stabilita výsledku je závislá také na vývoji celkového zdravotního stavu. Proto je před těmito výkony nezbytné podrobné celkové vyšetření a důkladná konzultace s lékařem, který jediný může posoudit dlouhodobou perspektivu zákroku.

    Existuje několik metod, které umožňují refrakci ještě dokorigovat, pokud výsledek po dohojení neodpovídá očekávání. O těchto možnostech Vás poučí lékař již před první operací v rámci komplexní konzultace.

     

    Referenční pracoviště

    Na mapě najdete odborná pracoviště lékařů, kteří se specializují na korekci očních vad a odstranění šedého zákalu. Všichni zde uvedení lékaři používají produkty Alcon vyrobené z osvědčeného materiálu Acrysof™ s více než 100 milionů implantovaných čoček. 

    S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

    Alcon_RGB_Tag