Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Povaha onemocnění

Šedý zákal neboli katarakta je časté onemocnění, které obvykle přichází s vyšším věkem a je způsobeno postupným zakalením přirozené čočky uvnitř oka.

Jak se nemoc projevuje?

Šedý zákal můžete pociťovat jako zamlžené, rozostřené vidění přes fólii nebo špinavé okno. Oko je citlivé na silnější světlo, například sluneční svit nebo záři reflektorů při nočním řízení automobilu. Někdy je vidění dvojité až trojité. Postižené oko také nevidí barvy tak sytě jako oko zdravé. Také častá nutnost měnit předpis brýlí nebo kontaktních čoček může signalizovat přítomnost šedého zákalu. Onemocnění se někdy projeví i přechodným zlepšením vidění do blízka. Nicméně v pokročilém stadiu jsou všechny zrakové funkce zásadně zhoršené kvůli nedostatečnému průniku světla k sítnici.

Co nemoc způsobuje?

Příčinu šedého zákalu medicína zatím neobjevila, proto není možné nemoci předcházet. Uvnitř lidské čočky dochází k metabolickým změnám, které nelze zastavit ani zpomalit. Šedý zákal se proto nedá léčit jinak než chirurgicky. Dnes se léčí nahrazením zakalené lidské čočky umělou nitrooční čočkou.

Vznik nemoci souvisí se stárnutím organismu. Dědičnost pak může hrát roli v tom, zda nemoc vznikne dříve nebo později a častěji se toto onemocnění objevuje u žen. V tom, zda či jak brzy se nemoc rozvine, hraje roli také kouření, cukrovka, složení stravy, míra znečištění ovzduší a řada dalších okolností. Šedý zákal může vzniknout také v důsledku trvalého užívání některých léků, hlavně kortikosteroidů, nebo v důsledku jiného celkového nebo očního onemocnění či úrazu. Vzácně se vyskytuje u novorozenců a v dětském věku.

Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organization) je neléčený šedý zákal celosvětově příčinou 48 % oslepnutí v dospělosti, což představuje okolo 18 milionů lidí 1.2.

Referenční pracoviště

Na mapě najdete odborná pracoviště lékařů, kteří se specializují na korekci očních vad a odstranění šedého zákalu. Všichni zde uvedení lékaři používají produkty Alcon vyrobené z osvědčeného materiálu Acrysof™ s více než 100 milionů implantovaných čoček.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag