Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Nitrooční operace  

Jsou další možností řešení refrakčních vad a spočívají v náhradě anebo doplnění přirozené lidské čočky uvnitř oka umělou nitrooční čočkou. Tato čočka musí mít optimální dioptrickou hodnotou, aby dokázala soustředit světlo přesně na sítnici. Obecně jsou tyto operace vhodné pro korekci vad, které nemohou být z různých důvodů efektivně a bezpečně řešeny laserovou operací rohovky. Pouze specializovaný lékař je kvalifikován, aby posoudil vhodnost tohoto řešení pro konkrétního pacienta.

Náhrada čiré přirozené čočky neboli refrakční výměna čočky

V první fázi této operace je pomocí ultrazvuku rozmělněna a následně odstraněna původní přirozená oční čočka, která nemá potřebnou optickou mohutnost. Poté je na její místo vložena umělá nitrooční čočka, jejíž dioptrická síla musí být velmi přesně stanovena výpočtem. Jen takto zvolená náhradní čočka umožní dosáhnout optimální zrakové ostrosti. Výběr vhodné umělé nitrooční čočky je klíčový pro splnění záměru operace, tedy pro korekci původní refrakční vady.

Implantace doplňkové neboli přídavné nitrooční čočky

Při této operaci je přirozená lidská čočka v oku ponechána a její lomivost je zvýšena anebo snížena implantací doplňkové nitrooční čočky, která je umístěna před anebo za duhovku. Také v tomto případě je nezbytný přesný výpočet její dioptrické síly, aby byl zajištěn odpovídající výsledek operace.

Jaké nitrooční čočky jsou ty pravé?

PAN1
Trifokální

Pro korekci katarakty, zajišťující kvalitní vidění na všechny vzdálenosti

PANTOR2
Trifokální torická

Pro korekci katarakty a astigmatismu, zajišťující kvalitní vidění na všechny vzdálenosti

AcrySof_IQ-IOL-Family
Monofokální sférická

Pro standardní řešení katarakty

VIV
Nitrooční čočka s prodlouženým ohniskem

Pro korekci katarakty, zajišťující kvalitní vidění v přirozeném rozsahu za každých světelných podmínek

VIVTOR
Torická čočka s prodlouženým ohniskem

Pro korekci katarakty a astigmatismu, zajišťující kvalitní vidění v přirozeném rozsahu za každých světelných podmínek.

ACR
Monofokální asférická

Pro korekci katarakty, zajišťující kvalitní vidění na jednu vzdálenost i za zhoršených světelných podmínek

TOR7
Monofokální torická

Pro korekci katarakty a astigmatismu, zajišťující kvalitní vidění na jednu vzdálenost

clareon
Monofokální čočka

Pro korekci katarakty, zajišťující kvalitní vidění na jednu vzdálenost i za zhoršených světelných podmínek. Čočka je předplněna v zaváděcím injektoru.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag