O Alconu

Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

SEZNAMTE SE S NÁMI

Alcon je celosvětově vedoucí společností v péči o zrak a naším posláním je pomáhat lidem lépe vidět a tím zlepšovat kvalitu jejich života. Toto poslání se nám daří s úspěchem naplňovat již 70 let díky vývoji inovativních produktů, partnerství s odborníky v očním lékařství a programům, které usnadňují přístup pacientů ke kvalitní oftalmologické péči. Společnost Alcon má díky tomuto zázemí jedinečnou možnost investovat do výzkumu a přinášet tak pacientům zásadní inovace v oboru. To nám umožňuje rozšiřovat služby našim zákazníkům a starat se o potřeby pacientů v průběhu jejich života, jestliže trpí očními chorobami, poruchami zraku nebo objeví-li se u nich refrakční vady.

JSME SPOLEČENSKY ZODPOVĚDNOU FIRMOU, KTERÁ PLNÍ SVOJE ZÁVAZKY

Jako světový lídr v péči o zrak jsme si plně vědomi své společenské odpovědnosti. Alcon považuje pomoc lidem s poruchami zraku nejen za své poslání, ale také za závazek. Neustále usilujeme o to, abychom jednali korektně ve vztahu k našim zákazníkům a jejich pacientům, k našim zaměstnancům, zainteresovaným stranám i komunitám.

Společnost Alcon posouvá standardy v péči o zrak. Naším závazkem je nalézat nové cesty a vyvíjet inovativní produkty a technologie pro řešení neuspokojených potřeb v oblasti péče o zrak. Část výnosů tak vždy putuje do výzkumu. Tímto přístupem jsme inspirací i pro další společnosti nejen v našem oboru.

Pacient, jeho zdraví a spokojenost jsou u nás na prvním místě. Proto dále investujeme do výzkumu a vývoje, testujeme nové materiály a přijali jsme nejpřísnější standardy kvality pro výrobu, které převyšují povinné a obecně dodržované základní požadavky.

HISTORIE

Historie společnosti Alcon se začala psát roku 1945, když dva farmaceuti spojili své síly a otevřeli si ve městě Fort Worth v Texasu malou lékárnu. Nově vzniklou firmu Alcon Prescription Laboratory pojmenovali Robert D. Alexander a William C. Conner názvem, jehož základ tvořilo spojení prvních slabik jejich příjmení.

Tato lékárna se stala základem společnosti Alcon Laboratories, dnešní mezinárodní farmaceutické společnosti specializující se na výzkum, vývoj, výrobu a distribuci přípravků a přístrojů pro oční lékařství.

V roce 1997, kdy slavil Alcon 50. výročí svého vzniku, získala společnost vůdčí pozici v oblasti očních přípravků a přístrojů pro oční chirurgii. Alcon je od té doby v jedinečném postavení, díky kterému může intenzivně pokračovat v úspěšných metodách vývoje a výroby nových technologií i jejich uvádění do praxe. Tím pomáhá lékařům a pacientům po celém světě v efektivní léčbě očních onemocnění a snížení výskytu slepoty.

Vize zakladatelů společnosti  Alcon, kteří viděli její budoucnost v jasných obrysech, se uskutečnila v podobě prosperující a rozvíjející se firmy, jejíž činnost pomáhá lidem již 70 let zlepšovat zrak a i kvalitu jejich života.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag