Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Šedý zákal a presbyopie

Šedý zákal (zakalení přirozené čočky) i presbyopie (ztráta její akomodační schopnosti) jsou převládající příčinou zhoršení zraku ve středním a vyšším věku.

Presbyopie (vetchozrakost) sama o sobě je hlavním důvodem, proč lidé, kteří dosud snadno vše zvládali bez brýlí, začnou potřebovat tuto pomůcku na čtení. Lidé, kteří trpěli refrakční vadou od dětství, pak často musí změnit dioptrie anebo začít používat multifokální čočky.

Šedý zákal (kataraktu) lze vyřešit pouze operací, kdy je zakalená přirozená čočka nahrazena novou umělou nitrooční čočkou. Tato operace nabízí elegantní způsob, jak pacientům pomoci odstranit i ostatní refrakční vady a umožnit jim vidění na všechny vzdálenosti. Stačí správný výběr moderní umělé nitrooční čočky s více ohnisky – neboli multifokální nitrooční čočky. Volbu multifokální čočky vždy musí doporučit oční lékař, který posoudí zdravotní stav pacienta.  

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag