Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Šedý zákal a astigmatismus

Astigmatismus (tvarový defekt rohovky a/nebo čočky) je velmi častou vadou, která je příčinou rozostření nebo deformace vidění. Čím vyšší je astigmatismus, tím více zhoršuje vidění, především vidění na dálku. Řeší se speciálními čočkami s cylindrickými dioptriemi v brýlích nebo i kontaktních čočkách.

U některých pacientů může nesprávné zakřivení rohovky kompenzovat jejich přirozená čočka, pokud má sama defekt opačný. Tito lidé nemusí v průběhu života nosit korekční pomůcky s cylindrickými dioptriemi, protože jejich vada se ve výsledku na vidění neprojeví.

Změna nastává, jakmile je čočka postižena šedým zákalem a musí se tudíž chirurgicky odstranit a nahradit umělou nitrooční čočkou. Pak je potřeba myslet na to, že astigmatická rohovka začne vidění ovlivňovat, pokud bude zvolena nevhodná nitrooční čočka bez potřebné cylindrické dioptrie.

Studie udávají, že přibližně 60 % lidí s šedým zákalem má rohovkový astigmatismus3.

Operace šedého zákalu nabízí příležitost vyřešit rohovkový astigmatismus implantací vhodně zvolené umělé nitrooční čočky s cylindrickou korekcí – tyto nitrooční čočky označujeme jako torické.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag