Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Podrobné informace

Trifokální nitrooční čočka AcrySof™ IQ PanOptix™ poskytuje pacientům po operaci šedého zákalu přirozenou zrakovou adaptaci na všechny vzdálenosti. Zjednodušeně můžeme říci, že se pacient obejde bez brýlí při běžných každodenních činnostech. Tato čočka pacientům umožní přirozeně se přizpůsobit jejich zrakovým potřebám a libovolnému životnímu stylu.

Kvalitní vidění na všechny vzdálenosti

Nitrooční čočka AcrySof™ IQ PanOptix™ poskytuje pacientům ostré vidění na dálku a v pracovních vzdálenostech mezi 40 až 80 cm. To pokrývá celé spektrum obvyklých činností v dosahu paží jako je čtení, šití, luštění křížovek, vaření, práce na počítači, obsluha iPad i iPhone, práce na zahradě a v dílně nebo ateliéru, líčení, holení nebo úpravu účesu. A také vše, co vyžaduje kvalitní ostré vidění na dálku jako sledování televize, řízení automobilu, návštěvy kin a divadel, pozorování v přírodě nebo provozování různých typů sportu. Díky posílenému ohnisku ve vzdálenosti 60 cm umožňuje ergonomické umístění monitoru PC a pohodlnou obsluhu dotykových obrazovek. Umožňuje současně kvalitní vidění při aktivitách jako je noční řízení auta. Trifokální čočka AcrySof™ IQ PanOptix™ využívá vysoce efektivní optickou technologii ENLIGHTEN (Enhanced LIGHT Energy), která optimalizuje průchod světla k sítnici a poskytuje plně funkční vidění za jakýchkoli světelných podmínek. Je vhodná především pro ty pacienty, jejichž životní styl je pestrý a aktivní a potřebují vyváženě využívat vidění na všechny vzdálenosti.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag