Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Moderní volba pro řešení katarakty

Trifokální20 nitrooční čočka AcrySof™ IQ PanOptix™ s inovativním optickým designem pro moderní životní styl  je určena pro léčbu šedého zákalu a pacientům po operaci umožňuje pohodlné zaostření na všechny vzdálenosti.11 Je vhodnou volbou pro korekci vetchozrakosti díky schopnosti přiblížit pacientům mladistvé vidění, přirozeně se přizpůsobit jejich zrakovým potřebám a zvýšit kvalitu jejich života. 

Kvalitní vidění na všechny vzdálenosti

Trifokální nitrooční čočka umožňuje zaostřovat na předměty ve třech nejpoužívanějších vzdálenostech. Po operaci vám umožní kvalitní ostré vidění na blízko, na střední vzdálenost i na dálku. Navíc je vybavena filtrem UV a vysokoenergetického modrého záření, které není součástí viditelného spektra, ale je všudypřítomné a je vyzařováno také moderními zdroji osvětlení a elektronikou.6,12 Díky tomuto filtru poskytuje více ochrany citlivým buňkám sítnice.

Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si prosím přečtěte návod k použití nebo příručku uživatele.
Důležité informace o produktu najdete na stránce ifu.alcon.com. Zdravotnický prostředek.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag