Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Jak oko pracuje?

Lidské oko funguje podobně jako fotoaparát. Světelné paprsky se odrážejí od předmětů v prostoru a procházejí dovnitř oka přes rohovku a přirozenou čirou čočku (optická soustava). Rohovka s čočkou (podobně jako objektiv fotoaparátu) soustředí světlo do určitého místa na sítnici (podobně jako na fotografickou desku nebo film). Zde se světelná energie přemění na elektrické impulzy, které se přenášejí optickým nervem do mozku, kde vzniká zrakový vjem. Pro dokonalý zrakový vjem jsou důležité všechny struktury oka i správná funkce optického nervu a příslušného mozkového centra.

Kvalita vidění, refrakční vady

Je-li sklivec, sítnice, zrakový nerv a mozek v dobré kondici a rohovka spolu s čočkou spojí světelné paprsky přesně v oblasti nejostřejšího vidění na sítnici, pak vidíme ostře a zřetelně bez brýlí. Přirozená čočka navíc díky schopnosti měnit ohniskovou vzdálenost (akomodace) umožňuje v mládí ostré vidění na všechny vzdálenosti.

Jestliže se paprsky světla nespojují přesně na sítnici, ale před ní nebo až za ní, trpíme refrakční vadou  – krátkozrakostí nebo dalekozrakostí, astigmatismem či v pozdějším věku vetchozrakostí (ztrátou akomodace).

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag