Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
 • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Co je femtosekundový laser LenSx®?

Femtosekundový laser LenSx® je vyspělá precizní technologie, pracující s bezkonkurenční přesností a řízená počítačem, který chirurgům pomáhá přizpůsobit zákrok potřebám Vašeho oka. Jde o technologicky nejpokročilejší možnost volby pro pacienty s šedým zákalem.
Brožura (pdf)

Technologie LenSx® - protože na přesnosti záleží….

Operace šedého zákalu asistovaná femtosekundovým laserem LenSx®:

 • je precizně/přesně provedená absolutně bez kompromisů
 • je komfortní a bezbolestná
 • zcela respektuje výjimečnost vašeho oka a jeho křehkost


Přesnost při zákroku

 • Chirurg používá v několika rozhodujících fázích operace femtosekundový (vysokofrekvenční) laser LenSx® místo chirurgických nástrojů.
 • Jedinečný software vyhodnocuje snímky oka pořízené integrovaným optickým koherenčním tomografem (OCT), pomáhá chirurgovi navrhnout individuálně přizpůsobený zákrok a poté zákrok na příkaz chirurga provede.
 • Tak vysoký stupeň přesnosti je logicky při tradičně prováděné operaci nedosažitelný.

Komfort při zákroku

 • Za pouhou minutu laser rozmělní zkalenou čočku a tím ji připraví na následné bezbolestné odstranění.
 • Vytvoří specifický samotěsnící vstupní řez, který se po operaci rychle uzavře a tím významně snižuje riziko pooperační infekce nebo úrazu oka.
 • Pokud pacient trpí astigmatismem, laser provede také jemné a přesné astigmatické nářezy, které astigmatismus sníží.


Bezpečnost při zákroku

 • K odstranění zbytků čočky je potřebné významně nižší množství ultrazvukové energie, což je velmi šetrné ke strukturám oka.
 • Správné umístění umělé nitrooční čočky je významně ovlivněno přesností předchozích operačních kroků, které provádí laser.

Dokonalá přesnost a šetrnost operace zajistí přesné umístění umělé čočky, rychlou obnovu kvalitního vidění a komfortní průběh celého zákroku.
To považujeme za největší přínosy laserem asistované operace šedého zákalu pro každého pacienta.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag