Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Chirurgická výměna zakalené čočky

Jedná se o velmi častý, bezpečný a účinný chirurgický zákrok. Ve světě se každý rok provádí více než 20 milionů operací šedého zákalu. Operace je prováděna ambulantně pouze při povrchovém znecitlivění a obvykle trvá jen několik minut.  

Průběh operace

Chirurg nejprve provede 2 mm úzký řez, kterým přirozenou zkalenou čočku odstraní ultrazvukem. Následně do oka zavede umělou nitrooční čočku. Řez se po skončení operace sám zacelí, takže ho není potřeba šít. Součástí pooperační péče je aplikace očních kapek, které působí jako prevence infekce a urychlují hojení.  

Kvalita

Vyspělá operační technika spolu s prověřeným moderním materiálem nitroočních čoček, jejich vynikajícím designem a špičkovou optikou zaručují pacientům přesné výsledky, bezbolestný zákrok, hladké hojení a stálý výsledek.

Základem úspěchu je správná volba nitroočních čoček. Poraďte se s odborným lékařem o vhodném typu nitroočních čoček, který odpovídá vašemu životnímu stylu, a rozhodujte se podle jejich kvality. Zlepšení zraku znamená výrazné zlepšení kvality vašeho života.

Referenční pracoviště

Na mapě najdete odborná pracoviště lékařů, kteří se specializují na korekci očních vad a odstranění šedého zákalu. Všichni zde uvedení lékaři používají produkty Alcon vyrobené z osvědčeného materiálu Acrysof™ s více než 100 milionů implantovaných čoček. 

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag