Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
 • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

  Je vhodná konzultace pacienta s lékařem. Obecně není k odkladu rozumný důvod, jelikož operace je jedinou možností léčby. Pokud se onemocnění rozvíjí, bude se zrak zhoršovat a přirozená čočka se zahustí. Pak je operace náročnější pro pacienta i pro operatéra.

   V zásadě ano, ale pochopitelně to závisí na povaze potíží. Poradit ohledně této otázky může pouze oční lékař po vyšetření očí. Například pokud pacient trpí častou refrakční vadou nazývanou astigmatismus, může volba torické nitrooční čočky tuto vadu zkorigovat a po operaci se pacient může vyhnout nošení brýlí s cylindrickými čočkami.

    To se může stát, nicméně spíše je tomu tak, že šedý zákal je pokročilejší na jednom oku a druhé se tudíž pocitově může jevit jako zdravé. Vyšetření u očního lékaře přesně odhalí míru postižení na každém oku a lékař také doporučí optimální léčebný postup.

     Ne v původním smyslu slova, ale může se rozvinout tzv. druhotný šedý zákal, což je zakalení pouzdra původní čočky, ve kterém je umělá nitrooční čočka ve Vašem oku uložena. Je dokázáno, že u nitroočních čoček AcrySof™ dochází k této komplikaci velmi zřídka. V nedávné metaanalýze dat u více než 52 000 očí z Velké Británie byl její výskyt pouze 2,4 % v průběhu 3 let po operaci, ale u jiného typu hydrofobních čoček byl 5,1 % a u hydrofilních typů čoček dokonce 10,9 %.19

      Nejčastější metodou je vytvoření otvoru na zadní stěně čočkového pouzdra pomocí laserového svazku, tzv. Nd:YAG kapsulotomie. Další možností je reoperace, kdy chirurg znovu vstoupí jemným nástrojem do oka a vyčistí zadní stěnu pouzdra, případně chirurgicky pouzdro otevře.

      S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

      Alcon_RGB_Tag