Seznam referenčních pracovišť

Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Než se pacient rozhodne podstoupit operaci šedého zákalu, měli byste se ujistit, že má všechny potřebné informace.

Tři připravené odpovědi pro pacienta od ambulantního oftalmologa

  1. Proč pro operaci doporučujete právě toto pracoviště?
  2. Kdo bude pečovat o pacienty před a po operaci? Bude to operační pracoviště anebo ambulantní oftalmolog?
  3. Kdo se postará v případě pooperačních komplikací?

Tři připravené odpovědi pro specializované pracoviště  

  1. Jaké implantáty používáte a proč?
  2. Poskytujete kompletní předoperační vyšetření zraku nebo je třeba ještě navštívit další pracoviště, případně ambulantního oftalmologa?
  3. Jste vybaveni také pro řešení případných peroperačních a pooperačních komplikací?

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag