Vážená paní, vážený pane,
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahujících se k zdravotnickým prostředkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č. 90/2021 Sb.

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil/a či interpetoval/a, a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil/a pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  • Že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil/a
  • Že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 90/2021 Sb. a jsem si vědom/a rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud Vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

NESOUHLASÍM / ANO, JSEM ODBORNÍK

Nejmodernější řešení katarakty a astigmatismu

AcrySof™ IQ PanOptix™ Toric je trifokální torická21 nitrooční čočka pro korekci katarakty u dospělých pacientů s presbyopií nebo bez ní. Zároveň upravuje astigmatismus - rozostření a zkreslování obrazu způsobené nerovností rohovky.

Tato čočka je určena pro pacienty, kteří si přejí snížit závislost na brýlích. Čočky po operaci poskytují plně funkční vidění na blízko, střední vzdálenost i do dálky a zlepšují kvalitu a ostrost vidění i za zhoršených světelných podmínek. Navíc jsou vybaveny filtrem modrého světla pro ochranu sítnice před zářením z monitorů a umělého osvětlení.6,12

Kvalitní vidění na všechny vzdálenosti

Trifokální nitrooční čočka umožňuje zaostřovat na předměty ve třech nejpoužívanějších vzdálenostech. Po operaci vám umožní kvalitní ostré vidění na blízko, na střední vzdálenost i na dálku.11 Navíc je vybavena filtrem UV a vysokoenergetického modrého záření, které není součástí viditelného spektra, ale je všudypřítomné a je vyzařováno také moderními zdroji osvětlení a elektronikou. Díky tomuto filtru poskytuje více ochrany citlivým buňkám sítnice.

Korekce cylindrické oční vady

Nitrooční čočka AcrySof™ IQ PanOptix™ Toric má jedinečný asférický design a upravuje rozostřené a zkreslené vidění způsobené astigmatismem, což bývá častou příčinou rozostření nebo deformace vidění.16,18

Simulace vidění

Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si prosím přečtěte návod k použití nebo příručku uživatele.
Důležité informace o produktu najdete na stránce ifu.alcon.com. Zdravotnický prostředek.

S / GE / ABGE / WWW / 180901 / CZ CZ-ACI-2100013 © 2021 Alcon Inc. | Designed by Guideline

Alcon_RGB_Tag